ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 42867

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1005 0
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 0
2019A 1005 0
2018B 1005 0
2018A 1005 0
2017B 1005 0
2017A 1005 0
2016B 1005 0
2016A 1005 0
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1005 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -