ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ - ΦΛΕΖΜΠΕΝ ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/1999, ΕΣΟ: 43002 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1143 0
2022A 1143 0
2021B 1143 0
2021A 1143 0
2020B 1143 0
2020A 1143 0
2019B 1143 0
2019A 1143 0
2018B 1143 0
2018A 1143 0
2017B 1143 0
2017A 1143 0
2016B 1143 0
2016A 1143 0
2015B 1143 7
2015A 1209 0
2014B 1209 9
2014A 1005 0
2013B 1005 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι