ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΕΡΡΙΚΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 43200 | Fide: 25838121 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1068 0
2021B 1068 0
2021A 1068 0
2020B 1068 0
2020A 1068 0
2019B 1068 0
2019A 1068 5
2018B 1032 0
2018A 1032 0
2017B 1032 0
2017A 1032 0
2016B 1032 7
2016A 1023 9
2015B 1012 10
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι