ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/1978, ΕΣΟ: 43326 | Fide: 25806637 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1135 0
2022A 1135 3
2021B 1171 0
2021A 1171 0
2020B 1171 0
2020A 1171 0
2019B 1171 0
2019A 1171 0
2018B 1171 0
2018A 1171 0
2017B 1171 0
2017A 1171 6
2016B 1181 2
2016A 1191 8
2015B 1219 3
2015A 1245 3
2014B 1289 11
2014A 1335 6
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -