ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 43333 | Fide: 25832190 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 934 0
2023Α 934 0
2022B 934 0
2022A 934 0
2021B 934 0
2021A 934 0
2020B 934 0
2020A 934 0
2019B 934 2
2019A 958 8
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι