ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 43337, Fide: 25832271

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι