ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 43390 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 0
2016A 830 0
2015B 830 3
2015A 830 1
2014B - 4
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι