ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 03/1976, ΕΣΟ: 43391 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 968 0
2021B 968 0
2021A 968 0
2020B 968 0
2020A 968 0
2019B 968 0
2019A 968 0
2018B 968 0
2018A 968 0
2017B 968 0
2017A 968 0
2016B 968 0
2016A 968 0
2015B 968 2
2015A 1030 0
2014B 1030 6
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι