ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 43392 | Fide: 25824287 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 889 0
2021B 889 0
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 0
2019B 889 0
2019A 889 0
2018B 889 0
2018A 889 0
2017B 889 0
2017A 889 2
2016B 862 4
2016A 881 2
2015B 868 9
2015A 872 8
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι