ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/1971, ΕΣΟ: 43496 | Fide: 25870840 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1036 13
2022A 1063 4
2021B 1052 7
2021A 1160 0
2020B 1160 8
2020A 1112 7
2019B 1083 23
2019A 1009 12
2018B 1041 13
2018A 902 20
2017B 863 4
2017A 911 6
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -