ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΦΑΝΗ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 43511 | Fide: 25825631 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 870 0
2022A 870 1
2021B 837 0
2021A 837 0
2020B 837 2
2020A 851 11
2019B 825 6
2019A 859 11
2018B 841 0
2018A 841 7
2017B 852 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -