ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 43519 | Fide: 25847384 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 827 0
2021B 827 0
2021A 827 0
2020B 827 0
2020A 827 0
2019B 827 0
2019A 827 0
2018B 827 0
2018A 827 0
2017B 827 0
2017A 827 0
2016B 827 0
2016A 827 2
2015B 827 2
2015A 857 2
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι