ΚΟΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 43547 | Fide: 25830279 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 819 0
2021B 819 0
2021A 819 0
2020B 819 0
2020A 819 0
2019B 819 0
2019A 819 0
2018B 819 0
2018A 819 0
2017B 819 0
2017A 819 0
2016B 819 0
2016A 819 2
2015B 800 2
2015A 700 2
2014B - 7
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι