ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 43564 | Fide: 25813820 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1246 6
2022B 1181 10
2022A 1212 6
2021B 1287 15
2021A 1309 0
2020B 1309 12
2020A 1171 13
2019B 1164 15
2019A 1190 17
2018B 1112 14
2018A 1108 17
2017B 996 13
2017A 1011 8
2016B 899 17
2016A 893 7
2015B 972 7
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι