ΖΑΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 43620 | Fide: 25827405 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 861 0
2022A 861 0
2021B 861 0
2021A 861 0
2020B 861 0
2020A 861 0
2019B 861 6
2019A 941 12
2018B 903 3
2018A 830 7
2017B 830 12
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 4
2015B - 4
2015A - 4
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -