ΖΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΛΑΪΔΗ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 43621 | Fide: 25814230 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1026 1
2022A 1030 1
2021B 1031 0
2021A 1031 0
2020B 1031 0
2020A 1031 0
2019B 1031 1
2019A 1041 1
2018B 1051 5
2018A 1053 19
2017B 1093 19
2017A 1098 22
2016B 1136 27
2016A 987 23
2015B 962 28
2015A - 9
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -