ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 43629 | Fide: 25839551 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 12
2022B 814 9
2022A 842 0
2021B 842 2
2021A 830 0
2020B 830 5
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι