ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/1974, ΕΣΟ: 43634 | Fide: 25841688 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 955 0
2021B 955 0
2021A 955 0
2020B 955 0
2020A 955 0
2019B 955 0
2019A 955 0
2018B 955 0
2018A 955 0
2017B 955 5
2017A 893 0
2016B 893 11
2016A 833 0
2015B 833 5
2015A 851 9
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι