ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ

Η/Γ: 04/2002, ΕΣΟ: 43669 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1348 0
2022A 1348 0
2021B 1348 0
2021A 1348 0
2020B 1348 0
2020A 1348 0
2019B 1348 0
2019A 1348 0
2018B 1348 0
2018A 1348 0
2017B 1348 0
2017A 1348 0
2016B 1348 0
2016A 1348 5
2015B 1298 29
2015A 1290 19
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -