ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 43815, Fide: 25832867

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι