ΚΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 43862 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1006 0
2021B 1006 0
2021A 1006 0
2020B 1006 0
2020A 1006 0
2019B 1006 0
2019A 1006 0
2018B 1006 0
2018A 1006 0
2017B 1006 0
2017A 1006 0
2016B 1006 0
2016A 1006 0
2015B 1006 0
2015A 1006 0
2014B 1006 0
2014A 1006 3
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι