ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 43874 | Fide: 25833251 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -