ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2000, ΕΣΟ: 43895 | Fide: 25836285 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1049 0
2022A 1049 0
2021B 1049 0
2021A 1049 0
2020B 1049 0
2020A 1049 0
2019B 1049 0
2019A 1049 5
2018B 967 0
2018A 967 0
2017B 967 0
2017A 967 12
2016B 946 8
2016A 928 13
2015B 982 4
2015A - 2
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι