ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/1965, ΕΣΟ: 43906 | Fide: 25832417 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 906 4
2023Α 937 3
2022B 877 0
2022A 877 1
2021B 883 0
2021A 883 0
2020B 883 0
2020A 883 3
2019B 932 0
2019A 932 7
2018B 908 3
2018A 891 4
2017B 902 6
2017A 925 2
2016B 936 8
2016A 903 2
2015B 941 5
2015A 965 1
2014B 984 1
2014A 1004 4
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι