ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 43923 | Fide: 25846604 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 979 0
2021B 979 0
2021A 979 0
2020B 979 0
2020A 979 0
2019B 979 0
2019A 979 0
2018B 979 0
2018A 979 0
2017B 979 0
2017A 979 0
2016B 979 0
2016A 979 4
2015B 1011 0
2015A 1011 2
2014B 1001 1
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι