ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 43946 | Fide: 25830988 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1406 6
2022B 1360 0
2022A 1360 7
2021B 1314 5
2021A 1274 0
2020B 1274 0
2020A 1274 0
2019B 1274 0
2019A 1274 5
2018B 1204 0
2018A 1204 19
2017B 1192 0
2017A 1192 6
2016B 1112 2
2016A 1095 11
2015B 1080 5
2015A 1074 7
2014B 1026 7
2014A 1005 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -