ΠΕΡΙΔΡΟΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 43952 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A 800 1
2015B 800 0
2015A - 10
2014B - 0
2014A 1010 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι