ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 05/1995, ΕΣΟ: 43953 | Fide: 25822101 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1340 0
2022A 1340 1
2021B 1376 5
2021A 1449 0
2020B 1449 0
2020A 1449 1
2019B 1477 3
2019A 1460 4
2018B 1441 0
2018A 1441 0
2017B 1441 11
2017A 1526 0
2016B 1526 0
2016A 1526 0
2015B 1526 0
2015A 1526 4
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -