ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/1975, ΕΣΟ: 43968 | Fide: 25818716 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1561 0
2023B 1561 0
2023Α 1561 0
2022B 1561 0
2022A 1561 9
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B 1443 0
2017A 1443 0
2016B 1443 0
2016A 1443 0
2015B 1443 3
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -