ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 43983, Fide: 25845357

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -