ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ ΣΥΜΕΛΑ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 44000 | Fide: 25827006 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 833 0
2022B 833 0
2022A 833 0
2021B 833 0
2021A 833 0
2020B 833 0
2020A 833 0
2019B 833 0
2019A 833 0
2018B 833 0
2018A 833 0
2017B 833 2
2017A 843 10
2016B 960 7
2016A - 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι