ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 44003 | Fide: 25835246 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1042 0
2023Α 1042 0
2022B 1042 0
2022A 1042 2
2021B 1062 18
2021A 1056 0
2020B 1056 0
2020A 1056 12
2019B 964 10
2019A 907 11
2018B 961 12
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι