ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 44005, Fide: 25835181

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1308 7
2020A 1234 13
2019B 1193 5
2019A 1203 19
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι