ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 44006 | Fide: 25861034 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1124 0
2022A 1124 0
2021B 1124 0
2021A 1124 0
2020B 1124 0
2020A 1124 4
2019B 1101 5
2019A 1133 13
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι