ΡΟΥΖΙΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 44076 | Fide: 25817353 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 2
2019B 947 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι