ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2002, ΕΣΟ: 44102 | Fide: 25832077 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1545 13
2022B 1450 0
2022A 1450 5
2021B 1477 9
2021A 1527 0
2020B 1527 0
2020A 1527 0
2019B 1527 0
2019A 1527 10
2018B 1464 10
2018A 1471 19
2017B 1410 16
2017A 1345 16
2016B 1305 12
2016A 1274 15
2015B 1146 3
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -