ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 44111 | Fide: 25839802 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1225 4
2022B 1286 0
2022A 1286 4
2021B 1258 5
2021A 1246 0
2020B 1246 0
2020A 1246 4
2019B 1181 20
2019A 1213 24
2018B 1034 28
2018A 1021 13
2017B 887 13
2017A 937 9
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι