ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 44129 | Fide: 25829238 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1295 0
2022B 1295 21
2022A 1375 5
2021B 1331 17
2021A 1393 0
2020B 1393 24
2020A 1306 12
2019B 1254 20
2019A 1285 23
2018B 1241 20
2018A 1163 23
2017B 1167 19
2017A 1167 23
2016B 1107 30
2016A 1081 16
2015B 1075 13
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι