ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 44132 | Fide: 25842897 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 835 13
2023Α 897 2
2022B 932 0
2022A 932 0
2021B 932 0
2021A 932 0
2020B 932 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -