ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 44167 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 0
2017B 957 0
2017A 957 0
2016B 957 0
2016A 957 0
2015B 957 3
2015A 987 3
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι