ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 44175, Fide: 25829530

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1291 0
2020A 1291 0
2019B 1291 0
2019A 1291 0
2018B 1291 0
2018A 1291 0
2017B 1291 0
2017A 1291 6
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι