ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 44207 | Fide: 25853929 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 811 0
2022A 811 0
2021B 811 0
2021A 811 0
2020B 811 0
2020A 811 5
2019B 800 0
2019A 800 8
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -