ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 44215 | Fide: 25833774 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1256 0
2021B 1256 0
2021A 1256 0
2020B 1256 0
2020A 1256 3
2019B 1285 0
2019A 1285 2
2018B 1235 0
2018A 1235 3
2017B 1183 0
2017A 1183 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι