ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 44282 | Fide: 25836218 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 976 0
2021B 976 0
2021A 976 0
2020B 976 0
2020A 976 0
2019B 976 0
2019A 976 0
2018B 976 0
2018A 976 0
2017B 976 0
2017A 976 0
2016B 976 0
2016A 976 0
2015B 976 1
2015A 990 1
2014B 1051 1
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -