ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΓΝΗ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 44299 | Fide: 25830015 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1155 6
2023B 1092 7
2023Α 1078 0
2022B 1078 4
2022A 1102 8
2021B 1040 21
2021A 1107 0
2020B 1107 6
2020A 1090 8
2019B 1127 9
2019A 1092 8
2018B 1064 1
2018A 1050 8
2017B 976 6
2017A 968 8
2016B 831 19
2016A 868 13
2015B 830 11
2015A - 8
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι