ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 44308 | Fide: 25839730 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B 818 0
2017A 818 0
2016B 818 0
2016A 818 3
2015B 818 3
2015A 848 3
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -