ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 44312, Fide: 25828541

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 973 1
2020A 976 0
2019B 976 3
2019A 950 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -