ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 44314 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 1
2016A 1060 1
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -