ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 44345 | Fide: 25832140 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι