ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 44361 | Fide: 25836625 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1083 0
2022A 1083 0
2021B 1083 0
2021A 1083 0
2020B 1083 0
2020A 1083 0
2019B 1083 1
2019A 1107 4
2018B 1118 3
2018A 1075 11
2017B 1097 4
2017A 1115 1
2016B 1123 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι